White Paper 'Machine Upgrading 4.0'

De kans is erg groot dat je in je productieomgeving machines en installaties staan hebt die nood hebben aan een upgrade. De machines hebben hun kwaliteit bewezen maar bieden niet de technische mogelijkheden of energie-efficiëntie die we verwachten van een modern state-of-the-art machinepark.

Naar aanleiding van de industrie 4.0 proeftuin ‘Machine Upgrading 4.0’ zijn Flanders Make en de machinebouwer VINTIV samen met VLAIO de samenwerking aangegaan voor de opmaak van een inspirerende whitepaper.

Download deze white paper en lees meer over de kosten-batenanalyse, het bepalen van een geschikte aanpak, de technologiekeuze, de mens-machine-interactie én ten slotte de implementatie.

Download white paper